Betöltés...

Tájékoztató a reklamáció, árucsere és garancia szabályairól

A tűzijátékok robbanóanyagot tartalmaznak így speciálisak a rájuk vonatkozó szabályok!

Forgalmazott termékeink megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek, megfelelőségét tanúsították, és ellátták CE-jelöléssel.       

- A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, vagy az átvételről, a forgalmazóval is egyeztethet. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni megsemmisítésre.

- A termék ellenörzése kizárólag külső szemrevételezéssel történik akkor, amikor a vevő a megvásárolt terméket átveszi. A termék összetételének és minőségének ellenőrzését a gyártó a 64.§ szerinti minőségbiztosítási rendszerrel biztosítja és CE-jelöléssel látja el. Minden termékünk ellenőrzött és CE-jelöléssel ellátott.

- Kizárólag érvényes felhasználási idővel rendelkező terméket forgalmazunk és árusítunk. Ha a vásárolt termék nincs a lejárati időn belül felhasználva, úgy azt a vevőnek kötelessége a forgalmazóval egyeztetve, megsemmisítésre téritésmenesen visszaszolgáltatni.

- Egyéb reklamációt saját hatáskörben vizsgálunk ki és mérlegelünk lehetőségeinkhez mérten.